Projektowanie tłoczników w Siemens NX

maszyny, narzędzia, porady

tłocznik

W otaczającym nas świecie, w maszynach i urządzeniach, części blaszane wykorzystywane są w bardzo szeroki sposób. Najefektywniejszym sposobem ich seryjnej produkcji jest stosowanie tłoczników wielotaktowych. Zaprojektowanie tłocznika może wiązać się z dużym nakładem pracy i znajomością technik, jednak oprogramowanie Siemens NX posiada odpowiedni moduł Progressive Die Wizard prowadzący użytkownika przez kolejne etapy projektowania.

Pracę rozpoczyna się od wczytania modelu gotowego wyrobu. Część może pochodzić z NX-a lub z dowolnego formatu pośredniego. Po wczytaniu elementu konstruktor definiuje liczbę kroków, w jakiej dana część zostanie zaprojektowana, tak zwane etapy pośrednie. Następnie przystępuje się do rozwinięcia, uzyskania płaskiej reprezentacji modelu. Zebrane narzędzia w grupie Progressive pozwalają na rozginanie nie tylko zagięć liniowych, ale również na łukach czy elementów tłoczonych. rys 1

Rozwijanie elementu tłoczonego z wyświetleniem pocienień na modelu

Rysunek 1 Rozwijanie elementu tłoczonego z wyświetleniem pocienień na modelu

Po przygotowaniu płaskiej reprezentacji użytkownik przechodzi do definiowania obszarów odpadu, które będą wyznaczały miejsca okrojenia, otwory prowadzące taśmę w tłoczniku itp. (rys 2). Kolejnym krokiem jest przypisanie poszczególnych stempli do stacji. Na tym etapie możliwe jest wyłapanie ewentualnych błędów i na wczesnym etapie projektowania wprowadzenie poprawek.

Ażur definiujące położenie poszczególnych operacji na taśmie

Rysunek 2 Ażur definiujące położenie poszczególnych operacji na taśmie

Kolejnym krokiem jest dodanie elementów standardowych z bogatej biblioteki części znormalizowanych dostarczanych wraz z Siemens NX. Po dodaniu korpusu tłocznika użytkownik dodaje stemple wykrawające. Może korzystać ze standardowych kształtów lub w szybki sposób definiować kształty przez wskazywanie wcześniej zaprojektowanych odpadów (rys 3). Poza narzędziami do okrawania są funkcjonalności przyspieszające tworzenie zagięć, przetłoczeń czy wywinięć. Po wstawieniu wszystkich narzędzi kształtujących automatycznie dodane są normalia, śruby, łączące wszystkie składowe.

Widoczna taśma z kolumnami prowadzącymi i stemplami okrawającymi

Rysunek 3 Widoczna taśma z kolumnami prowadzącymi i stemplami okrawającymi

Wbudowane narzędzia w Progressive Die Wizard pozwalają na zasymulowanie działania całego tłocznika. Zaimplementowane narzędzie do wykrywania kolizji, również dynamicznych, pozwalają sprawdzić, czy podczas projektowania konstruktor nie popełni żadnych błędów. Poza projektowaniem Progressive przyspiesza tworzenie dokumentacji płaskiej, czy generowanie programów na wycinarki drutowe.

Narzędzie Progressive Die Wizzard w znaczący sposób skraca czas potrzebny do zaprojektowania tłocznika. Korzystając z modułu CAM-owskiego wbudowanego w Siemens NX możliwe jest przyspieszenie wykonania tłocznika, a co za tym idzie szybszego dostarczenia gotowego rozwiązania do klienta.

materiał zewnętrzny

Anatomia
anatomia


Kosmos
kosmos


Ssaki
ssaki


Owoce
owoce

Świat bez ławek, czyli jak by to wyglądało, gdyby nie meble miejskie!

Świat bez ławek, czyli jak by to wyglądało, gdyby nie meble miejskie!

Ludzie codziennie spędzają sporo czasu w przestrzeni miejskiej. Nie tylko dojeżdżają do pracy czy szkoły, lecz również załatwiają różnego rodzaju sprawy, spacerują czy uprawiają sport. Aby funkcjonowanie w terenie zurbanizowanym było bezpieczne, istotne jest zastosowanie pewnych elementów tworzących meble w przestrzeni miejskiej. Spełniają one funkcję ochronną, a dodatkowo rekreacyjną i dekoracyjną. Na co dzień rzadko zwracają uwagę, lecz po zastanowieniu się można dojść do wniosku, że poruszanie się po mieście pozbawionym tych elementów byłoby bardzo utrudnione.

Amazon FBA – czy warto skorzystać?

Amazon FBA – czy warto skorzystać?

Sprzedaż na Amazon łączy w sobie wiele wyzwań marketingowych, logistycznych i podatkowych. Otwiera za to ogrom możliwości, umożliwiając ekspansję na nowe rynki i nowych odbiorców. Wysyłka towarów z Polski do krajów UE następuje zgodnie z dwiema metodami: FBA i FBM. Dzisiaj skupimy się na modelu FBA (Fulfillment by Amazon), czyli sytuacji, kiedy towar zostaje wysłany z magazynów Amazon. Na czym polega FBA i czy warto wybrać tę formę logistyki?

Studia za granicą – od czego zacząć?

Studia za granicą – od czego zacząć?

Studia za granicą to temat coraz bardziej popularny wśród licealistów. Edukacja na jednej z uczelni w Danii, Holandii, Niemczech, czy Wielkiej Brytanii daje niezastąpione doświadczenie studiowania w obcym kraju, doskonale przygotowuje uczniów do wejścia na późniejszy rynek pracy poprzez praktyczne podejście do zajęć, a także jest niezapomnianą przygodą z przyjaźniami trwającymi całe życie. Od czego zacząć swoje przygotowania?