Dzioborożec ciekawostki

ciekawostki, ptaki, zwierzęta

Dzioborożec

Dzioborożec to ptak z rzędu dzioborożcowych.

Do rodziny należą 54 różne gatunki.

Rodzina charakteryzuje się dużym dziobem, często z dodatkową naroślą na jego szczycie.

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-26 11:28:34

Dzioborożec ciekawostki

1. Dzioborożce mają bardzo masywne i muskularne szyje.

2. Dzioborożce wykarmiają młode w parach.

3. Dzioborożce są ważnym symbolem dla plemion żyjących we Wschodniej Malezji.

4. Dzioborożce to jedyne ptaki, które mają rzęsy.

5. Dzioborożce i małpy żyją w pewnego rodzaju symbiozie – dzioborożce usuwają owady, które są irytujące dla małp, uczą się również ostrzegawczych sygnałów, wydawanych przez małpy w kontakcie z zagrożeniem.

zobacz: Ptaki ciekawostki

6. W okresie gniazdowania samiec jest jedynym źródłem pokarmu dla zamurowanej w dziupli rodziny.

7. Samiec dzioborożca może zwrócić nawet do 60 owoców naraz.

8. Podczas okresu gniazdowania samiec komunikuje się z samicą przez uderzanie skrzydłami o gniazdo.

9. Masywny dziób służy dzioborożcom również do wspinaczki.

10. Dzioborożce zamieszkują różnego rodzaju tereny: leśne, sawannę, zarośla, tereny skalne.

Autor: Paul

Dodaj ciekawostkęDzioborożec pytania


Ile jaj znosi samica podczas jednego lęgu?

Do 6 sztuk.

Co jest niezwykłego w obyczajach lęgowych dzioborożców?

Samica udaje się do dziupli, w której zostaje przez samca zamurowana. Tam składa jaja.

Z czego składa się “zaprawa”, którą samiec dzioborożca zamurowuje samicę?

Z błota, odchodów i nie do końca strawionych owoców.

Gdzie występują dzioborożce?

Na obszarach Afryki subsaharyjskiej, w Azji (tropikalnej) , na Filipinach i w Indonezji oraz w Oceanii.

Czy wszystkie dzioborożce mają takie same dzioby?

Mniejsze gatunki mają dzioby zbudowane z gąbczastej tkanki, natomiast większe – z twardej, podobnej do kości słoniowej.

Jak długo żyją dzioborożce?

Pod opieką człowieka mogą dożyć 50 lat, natomiast na wolności: 35 – 40 lat.

Dodaj pytanie / odpowiedź

28 ciekawostek o Afryce

28 ciekawostek o Afryce

Afryka jest to drugi pod względem wielkości kontynent na świecie. Powierzchnia Afryki, populacja, najwyższy szczyt, największe jezioro, rzeka, państwo, miasto. Rekordy temperatur, ilość państw

24 ciekawostki o Niemczech

24 ciekawostki o Niemczech

Niemcy to kraj znajdujący się w środkowej Europie, sąsiadujący m.in. z Polską, Francją i Danią. Jaki w tym kraju jest najwyższy szczyt? Największa rzeka, jezioro? Ilu mieszka Polaków? Jaka jest średnia wieku mieszkańców? Jaka płaca minimalna? Gęstość zaludnienia?

51 ciekawostek o wężach

51 ciekawostek o wężach

Czy w Polsce żyją węże? Co jedzą węże? Czy wąż ma powieki? Żmija zygzakowata jest wężem? Ile żyją węże? Jakiej długości są węże? Dlaczego wąż ma rozszczepiony język?

25 ciekawostek o słoniach

25 ciekawostek o słoniach

Słoń jest to największe zwierzę lądowe. Gdzie żyją słonie? Co jedzą słonie? Po co słoniom taka duża trąba? Dlaczego słonie boją się świń? Czy słonie są jedynymi ssakami które nie potrafią skakać?