odsetki grafika

Czym są odsetki ustawowe? Jak obliczyć?

Odsetki ustawowe to forma odszkodowania dla wierzyciela, w przypadku, gdy osoba mająca dług nie spłaca swojego zobowiązania w wyznaczonym terminie. Przepisy prawa dokładnie określają, w jakich przypadkach i w jakiej wysokości mogą być one naliczone. Czym właściwie są odsetki ustawowe, kiedy są nakładane i w jaki sposób można je obliczyć?

Czym są odsetki ustawowe?

Odsetki same w sobie płaci każdy, kto posiada jakiekolwiek zobowiązanie finansowe czy to w banku, czy w innej instytucji finansowej. Jest to po prostu zapłata za wykorzystywanie pożyczonych pieniędzy. Nieco inaczej działają jednak odsetki ustawowe za opóźnienie, które są jedną z powszechniejszych form naliczania odszkodowania w ramach niewypłacalności klienta, gdy spóźnia się on ze spłatą zobowiązania w ustalonym terminie. Pełnią funkcję rekompensaty i odszkodowania za poniesione straty, niezależnie od wysokości kwoty. Ich najważniejszą rolą jest dyscyplinowanie nierzetelnych klientów, aby zdecydowali się jak najszybciej spłacić zlaegłości.

Odsetki ustawowe mają pewną maksymalną wartość określoną przez prawo. Oznacza to, że wierzyciel nie może przekroczyć ustalonego progu, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem.

Ile wynoszą odsetki ustawowe?

Maksymalne odsetki ustawowe ustalane są na podstawie stopy referencyjnej NBP oraz stałej wysokości punktu procentowego, który jest określony w kodeksie cywilnym i wynosi 3,5 pkt. To ile wynoszą odsetki ustawowe, objaśnia serwis o finansach Chwilowkomania.pl, jednak z racji wprowadzenia stanu pandemii koronawirusa, doszło do kilku poważnych zmian. Zdecydowano się na obniżenie stóp procentowych z 1,5% do 1%, co rzecz jasna pociągnęło za sobą także modyfikacje odsetek ustawowych.

Obecnie, w 2020 roku, wysokość odsetek ustawowych wynosi 4% w skali roku, a maksymalna wysokość odsetek to 8%. W przypadku odsetek za opóźnienie, mamy do czynienia ze stawką w na poziomie 6% w skali roku oraz maksymalnie możliwą do naliczenia wartością czyli 12%. Mając do czynienia z transakcjami handlowymi, naliczane będą odsetki w wysokości 9,5% przy dłużnikach leczniczych i 11,5% przy pozostałych przypadkach.

Jak obliczyć odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe naliczane są już od pierwszego dnia zwłoki w spłacie. Ich wysokość zależna będzie przede wszystkim od kwoty, z jaką się zalega, liczby dni opóźnienia oraz wysokości stopy odsetkowej. Wszystko to mnoży się między sobą i dzieli przez liczbę dni w roku, z czego wychodzi suma wartości odsetek do zapłacenia. Bardzo pomocne w dokonywaniu takich obliczeń może być korzystanie z kalkulatorów odsetek dostępnych w sieci.

Jakie są rodzaje odsetek ustawowych?

Odsetki ustawowe to dość szerokie pojęcie i właściwie wyróżnia się ich trzy typy. Wymienić tu należy odsetki kapitałowe, czyli takie, które są naliczane od pożyczonego kapitału, na przykład w momencie zaciągania pożyczki lub kredytu. Są one naliczane przez pożyczkodawcę i poniekąd niezależne od stawek ustawowych. Drugim typem są odsetki za opóźnienie, które naliczane są dopiero w momencie, gdy dłużnik spóźni się ze spłatą w wyznaczonym terminie. Naliczane sankcje nie mogą być wyższe niż ustalona wysokość maksymalnych odsetek ustawowych. Ostatnim typem są odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i działają w ten sam sposób co standardowe odsetki za opóźnienie, tyle że mają one zastosowanie pomiędzy przedsiębiorcami.

Polecane kategorie:

Anatomia
anatomia


Kosmos
kosmos


Ssaki
ssaki


Owoce
owoce