Powstanie Styczniowe

Ostatnia aktualizacja : 2019-09-29 12:40:38

....

Powstanie Styczniowe informacje

Powstanie Styczniowe było to największe polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu.

Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku i trwało do października 1864 roku. Imperium Rosyjskie zwyciężyło.

Powstanie to poparła międzynarodowa opinia publiczna.

Powstanie Styczniowe ciekawostki
...

Powstanie Styczniowe pytania

...

Gdzie miało miejsce Powstanie Styczniowe?

W Królestwie Polskim i na ziemiach zabranych.

Odpowiedź: Marek


Kto wygrał?

Wygrało Imperium Rosyjskie.

Odpowiedź: Marek


Dodaj pytanie / odpowiedź

Powstanie Styczniowe ciekawostki

...

1. Pierwotnie początek powstania planowany był na wiosnę. Powstańcy nie zdążyli się odpowiednio przygotować. Brakowało broni i amunicji.

2. W trakcie Powstanie Styczniowego doszło do ponad 1200 starć. Walczyło w nim ponad 200 tysięcy powstańców.

3. Szacuje się, że zginęło około 20 tysięcy osób, a ponad 38 tysięcy zostało zesłanych na Syberię.

4. Rosjanie palili wszystkie miasteczka, które udzielały pomocy powstańcom.

5. Na Litwie życie straciło ponad 10 tysięcy szlachty polskiej.

6. 17 stycznia 1864 roku pod Iłżą miała miejsce ostatnia wygrana bitwa powstańców.

Autor: Marek
7. W 1919 roku Józef Piłsudski weteranom powstania styczniowego nadał prawa żołnierzy Wojska Polskiego.

8. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o ustanowienie roku 2013 „Rokiem Powstania Styczniowego”.

Autor: Tomasz

Dodaj ciekawostę


Zobacz również:

Traktat Wersalski

Traktat Wersalski ciekawostki

Traktat wersalski był głównym traktatem pokojowym, oficjalnie kończącym I wojnę światową. Został podpisany 28 czerwca 1919 roku w Wersalu, w Paryżu. Ile państw brało udział w obradach?

0 komentarzy
paleozoik

Paleozoik ciekawostki

Paleozoik to jedna z er w geologicznym rozwoju Ziemi. Szacuje się, że trwała od ok. 540 do 290 milionów lat temu. Jak nazywają się poszczególne okresy paleozoiku? Jakie zwierzęta jako pierwsze pojawiły się na lądzie?

0 komentarzy
Średniowiecze

Średniowiecze ciekawostki

Średniowiecze to epoka w historii Europy, następująca po starożytności. Trwało pomiędzy V a XV wiekiem. Jaka epoka nastąpiła po średniowieczu? Jak inaczej mówiono na średniowiecze? Skąd wzięła się nazwa „wieki ciemne”?

0 komentarzy
starożytność

Starożytność ciekawostki

Starożytność to okres w historii, nie mający ściśle określonych ram czasowych. Przyjęto, że obejmuje czas od 3500 roku p.n.e. do V wieku n.e. Starożytność dzieli się na 3 epoki: epokę kamienia, brązu i żelaza.

0 komentarzy

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.