Dekalog ciekawostki

chrześcijaństwo

Ostatnia aktualizacja : 2021-09-06 10:12:33

dekalog

Dekalog (Dziesięć przykazań) jest to zbiór podstawowych nakazów moralnych.

Pierwotnie obowiązywał wyznawców judaizmu, później przejęty został przez chrześcijan.Dekalog pytania

...

Co oznacza słowo „dekalog”?

Wywodzi się od starogreckiego słowa δεκάλογος (dekalogos) oznaczające „dziesięć słów”.

Odpowiedź: Mati


Dlaczego Mojżesz rozbił tablice z dziesięcioma przykazaniami?

Zrobił to w gniewie na ludzi, którzy pod jego nieobecność zaczęli czcić złotego cielca.

Odpowiedź: Mati


Czym był złoty cielec?

Był wizerunkiem Boga stworzonym przez Aarona na prośbę Izraelitów podczas nieobecności Mojżesza.

Odpowiedź: Mati


Jak wygląda wersja katechetyczna dekalogu?

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Odpowiedź: Mati


Dlaczego Bóg dał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań?

Aby służyły ludzkości jako zasady moralnego postepowania.

Odpowiedź: Mati


Dodaj pytanie / odpowiedźDekalog ciekawostki

...

1. Tekst dekalogu zapisany został w Księdze Wyjścia (Drugiej Księdze Mojżeszowej).

2. Jego treść przekazana została Mojżeszowi na górze Synaj przez Boga Jahwe (w trakcie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu).

3. Tekst dekalogu dwukrotnie został spisany na kamiennych tabliczkach (pierwszą Mojżesz rozbił w gniewie).

4. Współcześni uczeni sugerują, że Dziesięć Przykazań wzorowane było na prawach i traktatach hetyckich i mezopotamskich.

5. Mojżesz nie nazywał otrzymanego tekstu przykazaniami, tylko po prostu słowami (Dziesięć Słów).

Autor: Mati

6. Według niemieckiego znawcy Starego Testamentu – Albrechta Alta, przykazanie „nie kradnij” pierwotnie dotyczyło dotyczyło uprowadzeń niewolników, powinno być przetłumaczone jako: „nie porywaj”.

7. Według wielu uczonych przekazanie Dziesięciu Przekazań odbyło się między XVI a XII wiekiem p.n.e.

Autor: Judyta

8. 2. Przykazanie ma formę zakazu czczenia obrazów figur – klękania i oddawania im hołdu, ponieważ Jahwe jest Bogiem wymagającym wyłącznego oddania. Przykazanie to KK zamazał i zakłamał.

9. Zamiast nie zabijaj, oryg. hebrajski mówi – Nie morduj.

Autor: pawcio

Dodaj ciekawostę


Zobacz również: