10 ciekawostek o Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

ciekawostki, organizacje

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest międzynarodową agencją zdrowia publicznego Narodów Zjednoczonych, która odgrywa kluczową rolę w globalnych działaniach na rzecz zdrowia i dobrostanu.

Utworzona została 7 kwietnia 1948 roku.

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-16 17:58:40

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ciekawostki

1. Ilość państw członkowskich

Do WHO należą obecnie 194 kraje świata.

2. Główna siedziba

Główna siedziba WHO znajduje się w Genewie w Szwajcarii.

3. Eradykacja ospy

Jedną z pierwszych i najbardziej udanych kampanii WHO była globalna eradykacja ospy, zakończona sukcesem w 1980 roku.

4. Definicja zdrowia

WHO definiuje zdrowie nie tylko jako brak choroby lub niepełnosprawności, ale jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.

5. Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia, w każdą rocznicę założenia organizacji WHO, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. WHO obchodzi również wiele innych “światowych dni”, takich jak Światowy Dzień AIDS, Światowy Dzień Malarii i Światowy Dzień Bez Tytoniu, aby zwiększyć świadomość na temat różnych zagrożeń zdrowotnych.

6. Sześć regionalnych biur

WHO posiada sześć regionalnych biur w Afryce, Amerykach, Europie, Południowo-Wschodniej Azji, Wschodnim Śródziemnomorzu i Zachodnim Pacyfiku, co ułatwia skupienie się na specyficznych potrzebach zdrowotnych różnych regionów.

7. Budżet WHO

W 2021 roku budżet WHO szacuje się na blisko 8 miliardów dolarów.

8. Pomoc ludziom niedożywionym

Szacuje się, że na świecie jest ponad 800 milionów osób niedożywionych. Jednym z celów WHO jest całkowite rozwiązanie tego problemu do 2030 roku.

9. Średnia długość życia w zdrowiu

Według WHO najwyższą średnią długość życia w zdrowi mają mieszkańcy Japonii (74 lata), a najniższą mieszkańcy Sierra Leone (26 lat).

Autor: Pasjonat

10. Pandemia COVID-19

WHO odegrała ważną rolę w koordynowaniu globalnej odpowiedzi na pandemię COVID-19, dostarczając wskazówek, monitorując rozprzestrzenianie się wirusa i wspierając badania nad szczepionkami.

Autor: Ola

Dodaj ciekawostkęŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) pytania


Co oznacza skrót WHO?

Skrót WHO (World Health Organization) oznacza: Światowa Organizacja Zdrowia.

Jakie są główne cele WHO?

Głównym celem WHO jest poprawa zdrowia i dobrobytu ludzi na całym świecie. Organizacja dąży do tego poprzez walkę z chorobami, zwłaszcza zakaźnymi, promowanie zdrowych stylów życia, a także poprawę systemów opieki zdrowotnej.

Jakie są najważniejsze programy i inicjatywy WHO?

WHO prowadzi wiele programów i inicjatyw, w tym te skupiające się na zwalczaniu HIV/AIDS, malarii, gruźlicy, chorób niezakaźnych jak cukrzyca i choroby serca, a także na poprawie zdrowia matek, noworodków, dzieci i osób starszych.

Jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest finansowana?

Finansowanie WHO pochodzi z dwóch głównych źródeł: składek państw członkowskich (opartych na ich dochodzie narodowym i populacji) oraz dobrowolnych wpłat od rządów, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i innych darczyńców.

Kto kieruje WHO?

Na czele WHO stoi Dyrektor Generalny, wybierany przez Zgromadzenie Światowe Zdrowia, które jest najwyższym organem decyzyjnym organizacji. Obecnie funkcję tę pełni Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jakie wyzwania stoją przed WHO?

WHO stoi przed wieloma wyzwaniami, takimi jak pandemie i epidemie (np. COVID-19), oporność na antybiotyki, zmiany klimatyczne wpływające na zdrowie, nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej oraz rosnące obciążenie chorobami niezakaźnymi.

Jakie były największe sukcesy WHO?

Jednym z największych sukcesów WHO jest eradykacja ospy w 1980 roku. Inne sukcesy to postępy w redukcji zachorowań na polio, poprawa dostępu do bezpiecznej wody pitnej i podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wprowadzenie nowych szczepionek i terapii w walce z chorobami zakaźnymi.

Dodaj pytanie / odpowiedź

28 ciekawostek o Afryce

28 ciekawostek o Afryce

Afryka jest to drugi pod względem wielkości kontynent na świecie. Powierzchnia Afryki, populacja, najwyższy szczyt, największe jezioro, rzeka, państwo, miasto. Rekordy temperatur, ilość państw

24 ciekawostki o Niemczech

24 ciekawostki o Niemczech

Niemcy to kraj znajdujący się w środkowej Europie, sąsiadujący m.in. z Polską, Francją i Danią. Jaki w tym kraju jest najwyższy szczyt? Największa rzeka, jezioro? Ilu mieszka Polaków? Jaka jest średnia wieku mieszkańców? Jaka płaca minimalna? Gęstość zaludnienia?

51 ciekawostek o wężach

51 ciekawostek o wężach

Czy w Polsce żyją węże? Co jedzą węże? Czy wąż ma powieki? Żmija zygzakowata jest wężem? Ile żyją węże? Jakiej długości są węże? Dlaczego wąż ma rozszczepiony język?

25 ciekawostek o słoniach

25 ciekawostek o słoniach

Słoń jest to największe zwierzę lądowe. Gdzie żyją słonie? Co jedzą słonie? Po co słoniom taka duża trąba? Dlaczego słonie boją się świń? Czy słonie są jedynymi ssakami które nie potrafią skakać?

Kategorie

Zwierzęta: