Otwarcie i ogłoszenie testamentu po zmarłym

porady, prawo

testament

Coraz częściej po zmarłych osobach pozostaje testament. To wygodna forma decydowania o dziedziczeniu. Spisanie testamentu nie jest skomplikowane, a może ułatwić spadkobiercom późniejszy proces dziedziczenia. Testament, który zawiera odpowiednie zapisy, trzeba jednak formalnie otworzyć i ogłosić. Warto poznać tę procedurę, by dobrze się do niej przygotować oraz szybko i skutecznie ją sfinalizować.

Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd

Zgodnie z artykułami 646-654 Kodeksu postępowania cywilnego ujawnienie testamentu następuje sądownie przez tzw. ogłoszenie testamentu. To oficjalna droga informowania o powołaniu do spadku, o zapisach, poleceniach itp. dokonanych w testamencie przez spadkodawcę.
Otwarcie i ogłoszenie testamentu następuje obligatoryjnie po przedłożeniu go do sądu. Nie musi (choć powinien) być w tym zakresie złożony osobny wniosek. Co ważne, otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd nie podlega opłacie.

Złożenie testamentu do sądu

Po śmierci spadkodawcy osoba, która przechowuje testament, jest zobowiązania złożyć go do sądu. Zgodnie z przepisem 646 Kodeksu postępowania cywilnego „każda osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku [czyli sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy], gdy dowie się o śmierci spadkodawcy”. Jeśli ktoś bez ważnej przyczyny zwleka ze złożeniem testamentu do sądu, poniesie odpowiedzialność za szkodę oraz może dostać grzywnę.
Warto też nadmienić, że jeśli testament jest przechowywany u notariusza, z jego otwarciem i ogłoszeniem nie będzie problemu. Dokona tego sam notariusz po przedłożeniu mu dokumentu potwierdzającego zgon osoby, która testament spisała.

Termin i miejsce otwarcia i ogłoszenia testamentu

Zgodnie z przepisami otwarcie i ogłoszenie testamentu odbywa się na posiedzeniu jawnym. Sąd nie ma obowiązku zawiadamiania osób zainteresowanych o tej czynności. Jeśli jednak dowiedzą się o terminie i miejscu wydarzenia, mogą w nim uczestniczyć. Mogą też w momencie składania testamentu domagać się zawiadomienia o tej czynności. Wówczas sąd musi wysłać taką informację.
Zwykle jednak jest tak, że sąd chce spełnić wymóg jawności treści testamentu i zawiadamia o otwarciu i ogłoszeniu go osoby związane ze spadkiem (oraz ewentualnie ustanowionego wykonawcę testamentu i kuratora spadku).
Z otwarcia i ogłoszenia sporządza się protokół. W dokumencie opisany jest stan zewnętrzny testamentu, jego data, a także informacje o złożeniu go w sądzie.
Testament wraz z protokołem przechowuje się w sądzie spadku. Osoby zainteresowane mogą starać się o uzyskanie kopii tego testamentu. Oryginał pozostaje jednak w sądzie.

Nabycie spadku

Po ogłoszeniu testamentu spadkobiercy mogą starać się o stwierdzenie nabycia spadku. Nie ma odgórnie wyznaczonych terminów na przeprowadzenie postępowania spadkowego.
O terminie postępowania sąd już ma obowiązek zawiadomić osoby biorące udział w dziedziczeniu. Dzięki temu wszystkie osoby mogą ustosunkować się do sytuacji spadkobrania, w której znalazły się na mocy testamentu.

Źródła:

Anatomia

anatomia


Kosmos

kosmos


Ssaki

ssaki


Owoce

owoce

Jak zapewnić sobie poprawę widzenia?

Jak zapewnić sobie poprawę widzenia?

Wady wzroku można bez przesady nazwać chorobą cywilizacyjną numer jeden. Dlatego najmniejsze kłopoty z ostrym widzeniem z bliska lub z daleka, zmęczenie oczu przy pracy z komputerem, problemy z bólami głowy i równowagą powinny nakłonić nas do skontrolowania wzroku w gabinecie okulistycznym.

Jak stosować kolagen w proszku?

Jak stosować kolagen w proszku?

Kolagen w proszku to produkt, który okaże się bardzo pomocny przy niejednej dolegliwości. Jego korzystne właściwości pozwalają między innymi utrzymać gładkość i elastyczność skóry, przyspieszyć gojenie się ran, czy też wyeliminować dolegliwości bólowe ze strony stawów. Kto powinien zdecydować się na jego zakup i jak, konkretnie, działa kolagen w proszku?

Psie zęby pod kontrolą

Psie zęby pod kontrolą

Zdrowe, mocne zęby u psa mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. To właśnie za pomocą zębów pies rozdrabnia pokarm, a od tego zależy prawidłowa praca układu trawiennego. Pies nie jest w stanie sam umyć sobie zębów, o to musi zadbać właściciel. Jak pielęgnować zęby u czworonoga? Co zrobić, gdy pojawią się problemy?

Czym się zajmuje lekarz reumatolog?

Czym się zajmuje lekarz reumatolog?

Jakimi schorzeniami w praktyce najczęściej zajmuje się reumatolog i z jakimi symptomami się do niego zgłaszać? Czy tylko z bólem reumatycznym?